Styrofix

Styrofix  përbëhet nga çimento, minerale dhe aditive dhe përdorët për ngjitjen e materialeve izoluese, posaçërisht stiroporit. Po ashtu përdoret edhe si ngjitës dhe material rrafshues për pjesë të lëmuara betoni. Mund të aplikohet në ambiente të jashtme dhe të brendshme

Është me rëndësi që vendi ku aplikohet të jetë i pastër pa ndonjë vajosje, yndyra, ngjyrë, ose grimca tjera që mund të ndikojnë efektin e ngjitësit. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqit është prej +5°C deri +35°C.

Përgaditja: Masa përzihet me 6 – 7 litra ujë të pastër për sasinë 25 kg ose (30% ujë – 70% material). Masa duhet të përzihet me mikser nga 2 deri 6 minuta para se se të aplikohet. Gjithashtu masa duhet të përzihet mire para çdo ri-përdorimi

Afati i përdorimit: Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produkti ka afat përdorimi 6 muaj.

Deponimi: Duhet të ruhet në vend të thatë - pa lagështi dhe ngrica

 

25 KG

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve