Fasader 2.0

Fasadë 2.0 mm Full , e thatë me bazë gëlqereje dhe çimento të bardhë, si dhe rërë mermeri me grimca të ndryshme, përmban materje për ngjitshmëri dhe punë të lehtë.

Fasada përzihet me ujë të paster 6-7 litra per 25 kg duke e perzier vazhdimisht per 8 minuta, derisa nje masë kremoze të formohet. Përziersi duhet te jetë i paster, per të menjanuar ndikimin në ngjyren e fasades.

Fasada lejon depërtimin e avullit, aplikohet në hapësira të brendshme dhe të jashtme. Fasada aplikohet me dorë, duke përdorur vegel metalike. Më pas fasada punohet me vegel plastike për ti dhënë drejtimin e duhur

Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë të fortë, e pastrër dhe e thatë, pa pluhur, yndyra ose elemente tjera që që mund të pengojnë lyerjen efektive. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqitështë prej +5°C deri +35°C.

Produkti duhet të ruhet në vend të mbyllur dhe të thatë, në temperature optimale, pa lagështi dhe ngrica dhe të mos ekspozohet në diell.

Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produkti ka afat
përdorimi 6 muaj

25 kg

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve