Fasada

fasader 1.5 mm

Fasadë Dekorative 1.5 mm

Fasader 1.5 mm

FASADË DEKORATIVE 1.5 MM

fasader 2.0 mm

FASADË DEKORATIVE 2.0 MM

FASADER 2.0 MM

FASADË DEKORATIVE 2.0 MM

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve