Baza

Dekorfix Base  është përzierje dispersive - llaq që shërben si material lidhës në mes të murit dhe fasadës. Mund të aplikohet në mure të jashtme dhe brendshme 24 deri 36 orë para aplikimit të fasadës. Ndikon në strukturë dhe në kursimin e fasadës

Sipërfaqja ku do të aplikohet baza duhet të jetë të fortë , e pastrër dhe e  thatë, pa pluhur, yndyra ose elemente tjera që që mund të pengojnë lyerjen efektive.

Baza duhet të përzihet me 10-15% ujë të pastër dhe mund të aplikohet me brushë cilindrike ose të thjeshtë. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqit është prej
+5°C deri +35°C.

Produkti duhet të ruhet në vend të mbyllur dhe të thatë,  në temperature optimale, pa lagështi dhe ngrica dhe të mos ekspozohet në diell.

Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produkti ka afat përdorimi 6 muaj.

TECH:

Koha mesatare e tharjes: Min: 24h/orë
Shpenzimi mesatar:  150-200 g/m2
Temperatura:  +5°C -  +35°C

5KG  15KG  20KG

 

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve