Fasader 1.5

Dekorfix Fasader 1.5mm  është fasadë që përdoret per të gjitha siperfaqet e mureve të jashtme, është rezistues ndaj ferkimit, si dhe mbulues i mirë. Është e qëndrueshme ndaj ndryshimeve atmosferike dhe ofron mbrojtje të mirë kundër agjentëve të dëmshëm të ajrit. Mund të pigmentohet sipas dëshirës.

Sipërfaqja  ku aplikohet fasada duhet të jetë të fortë , e pastrër dhe e  thatë, pa pluhur, yndyra ose elemente tjera që që mund të pengojnë lyerjen efektive.

Fasada duhet të përzihet me 15% ujë të pastër dhe mund të aplikohet me makineri, brushë cilindrike ose të thjeshtë. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqit është prej +5°C deri +35°C..

Fasada duhet të ruhet në vend të mbyllur dhe të thatë,  në temperature optimale, pa lagështi dhe ngrica dhe të mos ekspozohet në diell.

Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produkti ka afat përdorimi 6 muaj.

TECH:

Koha mesatare e tharjes:  4-6 h/orë
Shpenzimi mesatar:  3,5 m²/kg
Temperatura:  +5°C -  +35°C

25 KG

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve